Fixa meditationen

Fixa meditationen och kom i balans

Det finns inga regler för hur man ”ska” meditera för att uppnå dess många fördelar. Det kan vara mycket enklare än du tror! Ta del av vår gratis kortkurs Fixa meditationen, kom i balans och upplev harmoni. 

Om e-kursen

Utöver vad otaliga visa människor genom tiderna sagt, så finns numera också en mängd forskning som visar på fördelarna med meditation. Du känner säkert till meditationens bevisade effekter av minskad stress och ökad inre harmoni.

Kanske vill du börja meditera, men fastnar av olika skäl? Är det svårt att hitta tiden, svårt att slappna av, svårt att fokusera? Kanske handlar det mest om att vanan saknas? Och att det ofta finns en idé om hur det "ska vara". Då blir det genast svårare.

Känner du igen dig? Då är vår gratis e-kurs perfekt för dig! Den här kortkursen vill uppmuntra dig till att försöka, och stötta dig så att du inte ger upp.

E-kursen ger dig enkla tips för att komma igång. Till din hjälp finns också två guidade vägledningar, som du även har möjlighet att ladda ner.

Vem kan gå kursen?

Inga förkunskaper krävs - bara viljan att försöka.

Fördelar med meditation

Här är ett axplock av fördelar med meditation:

  • Den del av hjärnan som lagrar och återkallar minnen (hippocampus) bryts ner av stress – och återuppbyggs av meditation.
  • Meditation gör oss mer flexibla på flera sätt. Kognitiv funktion handlar om hur vi tolkar, förstår och minns information, samt hur vi sedan använder informationen för t.ex. problemlösning. Ökad kognition innebär också bättre koncentrationsförmåga, och förmåga att hantera känslor. 
  • Den ökar kreativiteten, alltså vår förmåga att komma på nya idéer och tillvägagångssätt. Inlärningsförmågan ökar också.
  • Meditation sänker stresshormoner, vilket leder till minskad risk för inflammationer och andra sjukdomstillstånd. Den påverkar kroppen på samma sätt som antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Den kan till och med påverka dina gener. 
  • Meditation ökar empati och kan vara vägen till självacceptans.
  • 10 minuters meditation sänker ångest och ökar fokus. Detta gäller även nybörjare. 

Gratis e-kurs

Fixa meditationen är ett gratis verktyg som du hittar i vår kursportal*.
 Klicka dig vidare och registrera dig direkt här:

*  I kursportalen Teachable anger du namn och e-postadress för att
kunna logga in.

Hitta vägen till en rofylld och harmonisk vardag