MODULER:

Bemästra kommunikationen

MODUL 1

Vi vill uttrycka oss klart, tydligt och vänligt. För att göra det behöver vi först lära oss vad bygger vi vår kommunikation på.

Finns det dolda, underliggande saker som färgar vårt sätt att prata?

Här skaffar du dig en bild av vad du förmedlar.
 

MODUL 2

Lika viktigt är att veta vad vi vill, och att välja utifrån det.

Lär dig hur du får bättre kontakt med din egen vilja. Vi undersöker också hur mycket ansvar vi behöver ta. När blir vänlighet en björntjänst eller en börda? Upptäck skillnaden. 

MODUL 3

Uttryck ger avtryck. Våra ord lämnar spår efter oss, ibland djupa.

Genom träning kan vi hitta en balans i ordval, vad vi säger och hur. Här får du flera tips på alternativ och metoder som leder till samförstånd istället för konflikt.

 

MODUL 4

Ibland behöver vi sätta gränser och stå upp för oss själva.
Lär dig en teknik som gör det lätt för dig att avgöra vilka strider du vill ta.

Samtidigt skaffar du dig argumenten du behöver för att kunna stå stadigt även i obekväma situationer.

 

Webbkurs: Bemästra kommunikationen

WEBBKURSEN FÖR DIG SOM
VILL BLI TAGEN PÅ ORDEN