MODULER:

Vägen til frihet

MODUL 1

Till 95 % lever vi vår historia, ända tills vi gör nya aktiva val. Här lär du dig att se med nya ögon.

När du blir uppmärksam på gamla mönster och föreställningar, har du chans att forma en helt ny version av dig själv. En utan begränsningar. 

 

MODUL 2

Bli medveten om att alla har sin egen sanning, och var ok med det. Med den kunskapen slipper du vara rädd för att ”inte passa in”.

Du slipper irritera dig på andra, eller bli sårad över andras ord och handlingar. Det är frihet! 

MODUL 3

Vad är förväntningar? Efter det här avsnittet slutar du att gräva gropar för dig själv, och hittar smidiga vägar där du tidigare har snubblat.

Du skaffar förutsättningar för att släppa grundlös oro, och istället leva i nuet.


 

MODUL 4

Nu är du redo att släppa taget utan problem, för nu vet du hur.

Du kan skilja på sak och person, på handling och mening.

Du är inte längre begränsad i ditt sätt att vara, därför att du har en ny grund att stå på. Din inre värdegrund.
 

Webbkurs: Vägen till frihet

WEBBKURSEN FÖR DIG SOM VILL
SLÄPPA TAGET OCH SLÄPPA IN